Granskningskommissionen hjemmeside

Granskningskommissionen om sagen om aflivning af mink …

Granskningskommissionen om sagen om aflivning af mink / Folketinget

Kommissionens medlemmer består af landsdommer Michael Kistrup (formand), professor Helle Krunke og advokat Ole Spiermann. Kommissionen har til opgave at …

Medlemmer udpeget til granskningskommission om mink

Medlemmer udpeget til granskningskommission om mink / Folketinget

23. apr. 2021 — Som ved en undersøgelseskommission har granskningskommissionen ikke nogen dømmende myndighed. Den kan undersøge og redegøre for et forløb.

Minkkommissionen har afgivet sin beretning – Folketinget

Minkkommissionen har afgivet sin beretning / Folketinget

30. jun. 2022 — Granskningskommissionen fik til opgave at undersøge og redegøre for det samlede begivenhedsforløb og for alle relevante myndigheders og …

Minkkommissionen har afgivet sin beretning.

Minkkommissionen – Wikipedia, den frie encyklopædi

Minkkommissionen (formelt Granskningskommissionen om sagen om aflivning af mink) var den af Folketinget den 23. april 2021 nedsatte granskningskommission …

2021-13. Aktindsigt i materiale til kommende … – Retsinformation

Retsinformation

I forlængelse heraf skal granskningskommissionen undersøge og redegøre for, … Du kan læse mere i en nyhed af 27. april 2021 på min hjemmeside.

Retsinformation.dk er indgangen til det fælles statslige retsinformationssystem, der giver adgang til alle gældende love, bekendtgørelser og cirkulærer m.v. Der er også adgang til Folketingets dokumenter og beretninger fra Folketingets Ombudsmand.

granskningskommission – Den Store Danske – lex.dk

granskningskommission | lex.dk – Den Store Danske

28. jun. 2022 — Men Granskningsudvalget kan indstille til Udvalget for Forretningsordenen, at der iværksættes en undersøgelse af sagen i form af en af de …

I forbindelse med den politiske debat i december 2020 om undersøgelse af den såkaldte mink-sag blev der opnået enighed i Folketingets Udvalg for Forretningsordenen om en ny undersøgelsesform, der har fået navnet ”Granskningskommission”. Lovforslag om denne undersøgelsesform blev fremsat den 24. februar 2021 og vedtaget enstemmigt af Folketinget den 13.

Her rammer Minkkommissionens hårde kritik – LandbrugsAvisen

2. jul. 2022 — Godt et års arbejde i granskningskommissionen, der har undersøgt forløbet … Hele beretningen kan du finde her på Folketingets hjemmeside.

Granskningskommissioner – hvad er det nye?

JP#JP#16-05-2021#Lands#1udg#Debat_06#1#cci

16. maj 2021 — get en granskningskommission, der skal undersøge sagen om afliv- ning af mink. Om den nye lov kan man på Folketingets hjemmeside.

Keywords: granskningskommissionen hjemmeside, minkkommissionen hjemmeside, mink kommissionen hjemmeside, mink kommissionens hjemmeside, granskningskommission mink hjemmeside